Behandlingsplan på mail – medisinsk spørreskjema

behandlingplanFor at legene våre kan utvikle en behandlingsplan med tilhørende pris som skal være så presis som mulig og oppfylle dine forventninger, må du sende oss følgende opplysninger om din helsetilstand:

1) Røntgenbilder – om du har dem.

2) Et komplett sett av tannbilder du har tatt med din mobil i samsvar med den vedlagte veiledningen – OBS!!! Ta ut eventuelle avtakbare proteser før du begynner å ta bilder!!!

3) En kort beskrivelse av dine forventninger angående behandlingen og eventuelle plager, f.eks.: “Jeg har vondt i den første jekselen oppe – nr. 6 regnet fra midtlinjen. Jeg vil ha denne tannen behandlet samt andre problemer som blir oppdaget under tannundersøkelsen, og jeg vil få to implantater i underkjeven.” Nedenfor finner du en tabell med identifikasjonsnumrene på de enkelte tennene (numrene gjør det lettere å skrive den ovennevnte beskrivelsen).

4) Beskrivelse av din helsetilstand, spesielt informasjon av eventuelle sykdommer og brukte medisiner:
a) Høyt blodtrykk
b) Tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag
c) Diabetes
d) Hjertekirurgiske inngrep, f.eks. kunstig hjerteklaff eller bypass
e) Enhver autoimmun sykdom som krever steroidbehandling (f.eks. leddgikt, kollagenose, psoriasis o.l.)
f) Kjemo- og/eller radioterapi mot kreft (inntil 6 måneder tilbake i tid)
g) Bruk av immunosuppressive medisiner etter transplantasjon av et organ, f.eks. nyre
h) Allergi mot hvilke som helst medisiner eller lateks (f.eks. aspirin, penicillin o.l.)
i) Bruk av blodfortynnende medisiner (antikoagulantia, f.eks. Rivaroksaban – Xarelto)
j) Astma bronkialis
k) Epilepsi
l) Hemofili
m) Osteoporose
n) Hepatitt C
o) Andre sykdommer: ………………………………………………………..
Alle opplysningene du gir oss, er underlagt taushetsplikt og vil utelukkende bli benyttet i forbindelse med utvikling av en innledende plan for tannbehandling med tilhørende pris.

Send opplysningene og vedleggene til e-postadressen:

anna@tannklinikkikrakow.no eller biuro@magnadent.pl

Leave a reply