Trenger du implantat behandling ? Implantat fra 3720 kr !

I MAGNADENT bruker vi  som har såkalte “implantatpass” (implant passports) på polsk og engelsk. Passene er utstedt av produsenten av det gitte implantatsystemet og er respektert av alle tannleger som har akkreditering for det gitte systemet. Hver pasient som får satt inn et tannimplantat, får et implantatpass som inneholder spesielle identifiserende klistremerker som entydig angir type, størrelse og plassering av implantatet, dato og beskrivelse av behandlingen samt kontaktopplysninger for tannlegekontoret og implantologen.
Med et slikt garantikort kan pasienten få tannlegehjelp på hvert tannlegekontor som har sertifikat av den gitte produsenten. Selvfølgelig er garantitiden avhengig av implantatsystemet pasienten har valgt. I MAGNADENT bruker vi fire slike systemer: sveitsisk Straumann, tysk-amerikansk Ankylos, koreansk NeoBiotech og SGS med sveitsisk lisens.

På tannklinikken vår anvender vi nyeste teknikker for implantatbehandling, inkludert en modifisert metode for styrt gjenoppbygning av beinvev som benytter preparater utvunnet fra pasientens eget blod.
I den klassiske metoden for styrt gjenoppbygning av beinvev gjenskaper man pasientens beinvev på steder der det ikke er strekker til for at et implantat kan settes inn. Innsetting av implantater krever at mengden og kvaliteten på beinvevet er tilstrekkelig.

Når man mister en tann, begynner beinvevet dessverre å forsvinne og etter mange år kan det vise seg at det er for lite av det for å sette inn et implantat. Problemet berører først og fremst eldre pasienter som i tillegg mister beinvevet på grunn av vanlig aldring.
Gjenoppbygging av beinvevet går ut på at det på en kontrollert måte dannes nytt beinvev på et bestemt sted. Man bruker såkalte beinerstattende og beinskapende materialer (vanligvis fra dyr) for å oppnå dette.
Et slikt materiale blir plassert på stedet som gjenoppbygges, og dekket med en spesiell membran. Det fungerer som et stillas for det nydannede beinvevet. Etter en bestemt tid (vanligvis noen
måneder) utvikler det seg pasientens egne, fullverdige beinvevet på dette stedet og tannimplantatet kan bli satt inn i det.

http://tannklinikkikrakow.no/implantater/

I MAGNADENT benytter vi utprøvde, skjønt ikke billigste materialer fra en sveitsisk produsent Geistlich, men vi bruker også en mer avansert metode som gjør det mulig å ta en blodprøve av pasienten før behandlingen og utvinne en bestemt fraksjon av blodplasmaet i en spesiell sentrifuge. På denne måten får vi en fast fraksjon kalt A-PRF som vi kan bruke til å utvikle autotransplantater istedenfor kunstige membraner for å minimalisere risikoen for forkastelse.
Vi er også i stand til å utvikle flytene autotransplantater, kalt I-PRF, som størkner innen 15-20 minutter og gjør det mulig å transplantere pasientens egent beinvev. Denne prosedyren går ut på at vi bruker en spesiell redskap for å ta fliser av pasientens beinvev, blander flisene med den flytende plasmafraksjonen (I-PRF) og til slutt transplanterer blandingen til pasienten.
Bruk av autogene transplantater istedenfor materialer fra dyr gir betraktelig kortere helningstid, reduserer risiko for komplikasjoner og er mange ganger billigere. Denne teknologien gjør det mulig for oss å tilby pasienten raske, intensive og trygge behandlingsprosedyrer til en mye gunstigere pris enn klassiske metoder som benytter flertrinns gjenoppbygging av beinvev med kunstige materialer eller materialer fra dyr.

En annen sterk side ved vårt kontor er at vi bistår våre utenlandske pasienter i å søke om refusjon av utgifter til tannbehandlinen i Krakow hos pasientenes lokale forsikringsselskaper. Mesteparten av pasientene fra utlandet og i praksis alle fra Norge, har statlig helseforsikring i HELFO. Dessuten har de fleste også privat helseforsikring. Både HELFO og private forsikringsselskaper refunderer en del utgifter til tannbehandling i et annet EU-land, så lenge det dreier seg om høyt spesialisert behandling utført av spesialister innenfor det gitte fagområdet.
Grunnlaget for en slik refusjon er EUs direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester som gir EU-borgere rett til å ta behandling i et valgfritt EU-land. I MAGNADENT er all medisinsk dokumentasjon laget på engelsk og alle behandlingene som er kvalifisert for refusjon, blir utført av leger med nødvendig spesialisering. Etter fullført behandling får pasienten vår full medisinsk dokumentasjon på engelsk til forsikringsselskapet, slik at de kan søke om refusjon av noen eller alle sine utgifter til behandlingen i MAGNADENT.
Vi har stor erfaring i dette og kjenner godt til forsikringsmarkedene i de enkelte EU-landene. Som eksempel kan jeg bruke Norge, fordi her er det faktisk vi som fyller ut all dokumentasjonen til HELFO og private forsikringsselskaper for pasienten, både skjemaet, den medisinske rapporten og alle vedlegg som er nødvendige for å bli kvalifisert for refusjon av utgifter til tannbehandlingen.
Siden refusjonsgraden er avhengig av helseproblemet pasienten har, lager vi i tillegg en full bildedokumentasjon som bekrefter diagnosen og utførelsen av behandlingen.

Trenger du implantat behandling ? Ta kontakt med oss på mail anna@tannklinikkikrakow.no eller på telefonen 99 87 1656

Leave a reply