Panoramic X-Ray and dentist's medical equipment tools3D røntgen bilder omtales som CBCT . En egen teknologi til bruk for tannleger. En av fordelene er at røntgendosen er betydelig redusert i forhold til medisinsk CT. Vi tilbyr denne tjenesten i dag, og vi bruker denne  spesielt til planlegging av implantatbehandling.

Kombinasjonen av 3d CAD / CAM og Cone Beam CT (CBCT), gjør at vi kan ta våre planlagte 3D skisser for tannplassering  inn i 3D røntgen bildene slik at vi kan plassere implantatene ihht hvor vi ønsker at tennene skal komme. Når vi så vet hvor vi bør plassere implantatene i kjeven kan vi bruke CNC fresemaskinen som vanligvis sliper tenner til å lage boremaler som passer til deg som pasient. Dan kan vi plassere implantater med høy presisjon.