tannyUnder det forste besoket undersoker tannlegen Pasienten, gjennomforer et intervju og beordrer utforelse av diagnostikk: et panoramabilde og et kefalometrisk bilde. Etterpa tar man intraorale bilder og tannavtrykk, og basert pa disse utforer man gipsmodeller. I klinikken var utforer man den digitale diagnostikken pa stedet. Takket vare dette, sender vi ikke Pasienten noen steder og legen, basert pa analysen av den samlede dokumentasjonen, kan foresla en behandlingsplan allerede under det andre besoket.

Legen limer en brakett til hver tann og etterpa forbinder disse brakettene med gummiband – ligaturer. Tannregulering har som mal a ordne tennene, dvs. gi riktig form til tannbuene. Under behandlingen er tennene ikke bare forskjovet, men kan ogsa vare rotert og vippet i riktig retning. Vanligvis festes det to tannreguleringer – pa den ovre og nedre buen, fordi de ovre tennene ma vare noyaktig tilpasset de nedre tennene som de kommer i kontakt med. Avhengig av defekten, kan denne behandlingen vare fra noen maneder til et par ar. Vanligvis varer den i 1,5 – 2,5 ar.

Etter fjerning av apparatur, tar man et rontgenblide og tannavtrykk for a utfore en retensjonsplate (en sakalet “retainer”). Dens oppgave er a beskytte de nylig rettede tennene mot forskyving igjen