Det som gjør Tannklinikkikrakow Anna Zalewska-Partyka unik i bransjen av medisinsk turisme er at klinikken ansetter 15 erfarne og høyt utdannede leger hvis arbeid er basert på standardiserte prosedyrer rettet mot eliminering av smerte og angst. Dette i kombinasjon med en presist tilpasset behandlingsplan valgt sammen med pasienten (digital planlegging av smilet) gjør det mulig å minimalisere behadlingstiden.

1. Kontinuerlig (24-timers) hjelp av en norsktalende representant.

2. Et team med erfarne leger i toppklasse som er spesialister i hver sitt avgrensede fagområde og som har arbeidet sammen i 10 år etter nøyaktig fastsatte standarder – noe som garanterer rask og effektiv gjennomføring av kompliserte tverrfaglige behandlingsplaner.

3. Et unikt system for smertefri behandling: bruk av inhalasjonssedasjon med dinitrogenoksid (lystgass), sedoanalgesi utført av en anestesilege (narkose), beroligende medikamenter og datastyrte systemer for lokalbedøvelse i stedet for tradisjonelle sprøyter.

4. MSD (MAGNADENT Smile Design) – digital rekonstruksjon og planlegging av tennenes fremtidige utseende med estetisk analyse av smil.

5 .Individuell tilnærming til behandling av hver pasient, dvs.:

-skriftlige behandlingsplaner med full prisvurdering for hele behandlingen, ikke bare den første fasen, uten noen som helst skjulte kostnader!

-flere behandlingsalternativer som skiller seg med hensyn til kvalitet, utseende, holdbarhet, tid og pris,

– behandlingsplaner som tar hensyn til pasientens individuelle forventninger til logistikk (behandlingstid), estetikk og funksjon,

– den behandlende legen overvåker behandlingen personlig og er ansvarlig for resultatene.

6. Rask gjennomføring av tverrfaglige, komplekse behandlinger – takket være synkronisering av arbeidet av 15 spesialleger på et sted kombinert med samarbeid med 3 største tanntekniske laboratorier i Krakow.

7. Sertifikater for tanntekniske arbeider og internasjonale pass for implantater utstedt som standard til hver pasient etter fullført behandling – en garanti på utførte tanntekniske arbeider.

8. Utarbeidelse av full dokumentasjon til HELFO.