Vennligst les og last ned vår garanti.

Garanti

Garantien gjelder fra TIDSPUNKTET DEN PLANLAGTE BEHANDLINGEN AVSLUTTES! Skader på det tanntekniske arbeidet knyttet til avbrutt (ikke avsluttet) behandling dekkes ikke av garantien!

 1. Lysherdende fyllinger – 3 år. Garantien på lysherdende fyllinger på tannhalser gjelder i 1-år. Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 12 måneder og forlenges til 3 år etter at de manglende tennene blir erstattet (med unntak av fyllinger på tannhalser). Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i protetikk.
 2. Krone-rot innlegg – 3 år. Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 6 måneder og forlenges til 3 år etter at de manglende tennene blir erstattet. Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i protetikk.
 3. Faste tanntekniske erstatninger (klassiske og implantatbaserte kroner og broer, fasetter, innlegg, overlegg) – 3 år. Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 12 måneder og forlenges til 3 år etter at de manglende tennene blir erstattet. Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i protetikk.
 4. Avtakbare akrylproteser – 2 år. Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 12 måneder og forlenges til 2 år etter at de manglende tennene blir erstattet. Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i protetikk.
 5. Avtakbare skjelettproteter – 3 år. Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 12 måneder og forlenges til 3 år etter at de manglende tennene blir erstattet. Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i protetikk.
 6. Tannskinner og avslappende skinner –  1 år.
 7. Implantater – 5-10 år avhengig av benyttet implantatsystem og pasientens orale forhold (mengde og type beinvev, andre eksisterende medisinske tilstander, munnhygiene, røyking osv.). Ved manglende andre tenner (manglende “støttesoner”) gis garantien for 12 måneder og forlenges til 5-10 år tilsvarende etter at de manglende tennene blir erstattet. Hos pasienter som lider av bruksisme fastsettes garantitiden individuelt av en spesialist i implantatprotetikk.

Garantivilkår:

 1. Kontrollbesøk hver 12 måneder. Besøkene skal omfatte undersøkelse av tennene utført av en tannlege og profesjonell tannrens og fjerning av tannstein (ultralyd skaling, sandblåsing, polering, fluorisering) utført av en tannpleier. OBS!!! Vi godkjenner også kontrollbesøk og riktig gjennomført profesjonell tannrens utført utenfor MAGNADENT Dental Clinic, så lenge besøkene er dokumentert skriftlig gjennom en erklæring utstedt av tannlegen
 2. Overholdelse av god munnhygiene etter anvisningene fra tannlege eller tannpleier. I forbindelse med profesjonell tannrens deltar alle pasientene våre i opplæring innen munnhygiene på fantom

Garantien dekker ikke:

 1. Rotbehandling (endodontisk behandling), siden det ikke er mulig å forutsi hvordan vevet rundt tannspissen vil hele.
 2. Midlertidige arbeider – midlertidige fyllinger, fasetter, kroner, broer, innlegg, proteser og umiddelbare erstatninger som settes inn direkte etter tanntrekking
 3. Arbeider der pasienten har blitt opplyst om manglende eller begrenset garanti og som er utført på pasientens uttrykte ønske
 4. Behandling av alveolitt etter tanntrekking
 5. Behandling av pulpitt direkte etter fylling eller innsetting av en tannteknisk erstatning
 6. Reparasjon av sprekker i fasetten (den såkalte glasuren) på det tanntekniske arbeidet, forårsaket av mekaniske påkjenninger

Garantien dekker ikke følgende skader:

 1. Mekaniske skader på egne tenner eller erstatninger under rotbehandling (f.eks. mellom besøkene)
 2. Traumatiske skader (f.eks. som følge av et slag mot en protetisk krone eller en annen uheldig ulykke)
 3. Skader forårsaket av naturlig beintap og forandringer i periodontium –  f.eks. når tennene flytter på seg på grunn av manglende naboliggende tenner
 4. Skader forårsaket av dårlig munnhygiene
 5. Skader forårsaket av manglende overholdelse av tannlegens instrukser angående håndtering av tanntekniske erstatninger
 6. Skader forårsaket av en annen eksisterende medisinsk tilstand som har negativ virkning på tyggeapparatet (f.eks. diabetes, beinskjørhet, epilepsi, tilstander etter kjemo- og radioterapi)
 7. Skader forårsaket av at man ikke erstatter alle tapte tenner, noe som fører til overbelastning av den utførte tanntekniske erstatningen
 8. Skader forårsaket av korrigeringer utført utenfor MAGNADENT

Oppfyllelse av garantien:

 1. Send oss en e-post med beskjed om hendelsen som dekkes av MAGNADENT sin garanti. Inkluder følgende opplysninger:
  1. hva som har skjedd – identifikasjon av tannen som er rammet og hva problemet går ut på med en best mulig beskrivelse av symptomene/plagene
  2. når dette har skjedd
  3. hvordan dette har skjedd
  4. har det blitt utført noen utbedringstiltak og hvis ja, hvilke
  5. tydelige bilder av den skadede tannen tatt med mobilen, både den delen som er i munnen og eventuelle fragmenter/splintre som har falt av
  6. eventuelle rtg-bilder tatt etter at skaden har oppstått
 2. Etter at personellet i MAGNADENT mottar beskjeden, verifiserer de om det finnes grunnlag for gjennomføring av den gitte prosedyren innenfor rammen av garantien og tar straks (vanligvis innen 1-2 virkedager) kontakt direkte med pasienten for å avtale det første ledige tidspunktet for å utføre behandlingen
 3. Garantien gjelder kun BEHANDLINGSPROSEDYRER og IKKE noen som helst andre kostnader knyttet til pasientens reise, innkvartering, catering o.l. under oppfyllingen av tjenester som følger av garantien.
 4. Ved implantologisk behandling som gjennomføres innenfor rammen av garantien for den gitte typen implantatsystem (5-10 år avhengig av produsenten), gjelder garantien kun for selve tannimplantatet ( SKRUEN!!!). Dette betyr at hvis implantatet blir forkastet og helst eller delvis tapt, får pasienten det NYE implantatet (skruen) gratis, men må betale normal pris for alle de andre behandlingene som er nødvendig til å sette det inn – vanligvis er det behov for beinoppbygging og en ny tannteknisk erstatning. Prisen beregnes individuelt for hvert tilfelle FØR behandlingene igangsettes
 5. Behandling som følger av garantien, gjennomføres kun i klinikken MAGNADENT i Kraków.

 

Informasjon om MIDLERTIDIGE erstatninger. De har som formål:

 • å tillate riktig tyggefunksjon
 • å beskytte de bearbeidede tennene og tannkjøttet
 • å sikre en akseptert visuell effekt mens pasienten venter på den endelige tanntekniske erstatningen

De oftest brukte midlertidige erstatninger er: kroner, broer, fasetter, innlegg/overlegg og gebiss. De er laget av et rimelig mykt plaststoff – akryl, og i tilfelle faste (ikke-avtakbare) proteser blir festet på “støttetenner” ved hjelp av svake MIDLERTIDIGE sementer. Slike erstatninger er ofte laget av tannlegen i løpet av besøket eller innen 24-48 timer hos en tanntekniker. Dette har store konsekvenser for bruken:

 1. Holdbarheten på slike arbeider er veldig begrenset – vanligvis opp til 7-14 dager for faste erstatninger (kroner, broer, fasetter, innlegg) laget av tannlegen under et besøk og opp til 6-8 måneder for faste kroner/broer og avtakbare del- og helproteser laget av en tanntekniker. Med “holdbarheten” menes motstand mot bryting, ikke sementstyrke
 2. Den visuelle effekten på midlertidige arbeider skiller seg ofte betydelig fra den endelige erstatningen
 3. Brukskomforten ved midlertidige erstatninger er betydelig lavere enn ved endelige arbeider. Dette gjelder spesielt såkalte umiddelbare erstatninger utført rett etter et kirurgisk inngrep som f.eks. tanntrekking eller innsetting av et tannimplantat. Det er rett og slett umulig for en slik protese å sitte stabilt på det protetiske underlaget, siden bløtvevet kan være hovent i 10-14 dager etter inngrepet. Når det postoperative ødemet forsvinner, er det nødvendig å korrigere plasseringen av en slik erstatning hos pasientens lokale tannlege
 4. Faste midlertidige erstatninger (kroner, broer, fasetter, innlegg) festes i munnen ved hjelp av spesielle SVAKE midlertidige sementer. Takket være dette kan de bli lett og raskt fjernet uten risiko for å skade de slipte tennene under innsetting av den endelige erstatningen
 5. Pasienten må kontakte tannlege umiddelbart hvis den midlertidige erstatningen løsner seg eller det oppstår tegn på irritasjon av bløtvevet. Tannlegen vil feste erstatningen på nytt eller foreta nødvendig korrigering
 6. Etter pasientens ønske er det mulig å feste det midlertidige arbeidet med en sterkere sement. Dette reduserer sjansen til at erstatningen løsner seg, men øker risiko for at de slipte tennene blir skadet under den vanskelige separeringen av de enkelte kronene på det neste besøket. Dette gjør det også nødvendig å ØDELEGGE den midlertidige erstatningen fullstendig på det neste besøket
 7. Midlertidige erstatninger er IKKE DEKKET AV GARANTI. Eventuell korrigering eller gjenplassering utføres hos pasientens lokale tannlege og på pasientens bekostning