Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin
Lisensnummer: 1214286
Fullført studium: 1980
Spesialisering i anestesiologi og intensivmedisin: 1992
Doktorgrad: 2002
Han fullførte medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Krakow i 1980. I 2002 fikk han tittelen doktor i medisin, også ved UiK. Hans profesjonelle karriere startet i 1980 ved Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin ved Krakow universitetssykehus. Deretter tok han stilling som direktør for Anestesiavdeling ved Klinikk for kjevekirurgi