Man kan anvende denne metoden hos pasienter i alle aldersgrupper etter komplett utvikling av ansiktsskjelettet.
Som oftest deles prosedyren i to. I den første fasen får pasienten satt inn en kunstig tannrot i titan. Den fungerer etterpå som et støtte for den endelige kronen eller broen, eller som et feste for protesen der det på grunn av avansert atrofi er vanskelig å bruke løse erstatninger (proteser), fordi tannroten gir perfekt stabilisering og retensjon i underlaget. Implantatet gror vanligvis i beinvevet i løpet av 3 til 6 måneder. Når implantatet er fullt grodd i kjevekammen, er det på tide for å utføre protetisk gjenoppbygging av tannen.

Hvis beinvevet er forsvunnet i en større grad, tilbyr klinikken også Styrt Gjenoppbygging av Beinvev som gjennom bruk av kunstig bein og plasmaproteiner fra pasientens eget blod (APRF), fremskynder betraktelig prosessen med rehabilitering og gjenoppbygging av underlaget.

Klinikken har flere typer implantater av høy kvalitet fra verdens beste produsenter. Den bestemte typen implantat velges individuelt av pasienten i samråd med vår implantolog på bakgrunn av et 3D-bilde tatt i vår klinikk.

Tannimplantatene ser ut, fungerer og føles som egne tenner. I over 40 år har man anvendt implantater i behandling av manglende tenner både i tilfelle enkelte “hull” og flere tenner, til og med hele tannsettet.