Spesialist i kirurgisk tannbehandling
Lisensnummer: 7764349
Fullført studium: 1996
Spesialisering i kirurgisk tannbehandling: 2008