Spesialist i konservativ tannbehandling og endodonti
Lisensnummer: 2534701
Fullført studium: 2010
Spesialisering i konservativ tannbehandling og endodonti: 2014
Utdannet ved Det jagellonske universitet i Krakow. I 2011 begynte hun på sin spesialistutdanning ved konservativ tannbehandling og endodonti ved Institutt for odontologi UiK. I 2014 fikk hun tittelen spesialist i konservativ tannbehandling og endodonti. I 2007 tok hun turnus i Tyskland i konservativ tannbehandling og barnetannpleie. Dr. Lepiarczyk har deltatt i flere odontologiske kongresser, kurs og opplæringsprogrammer innen rotfylling, konservativ og ksmetisk tannbehandling og barnetannpleie. Medlem i Polsk Tannlegeforening (PTS). Hun spesialiserer seg i mikroskopisk endodonti, konservativ tannbehandling og barnetannpleie. Hun har 5-års erfaring i behandling av pasienter fra Tyskland, Storbritannia og Norge.