REFUSJON FRA HELFO ! (dokumentasjon fra tannklinikken)!

Har du rett til refusjon av tannbehandling? Nå har du samme rettigheter, uansett om du får tannbehandling her eller i Norge. Derfor kan man få delvis refusjon for tannbehandling (gjelder sykdommer som står på HELFO sin liste) med grunnlag i fullstendig medisinsk dokumentasjon inkludert røntgenbilder som du får fra klinikken.

Slike bestemmelser trådte i kraft fra og med 1. januar 2011, og våre kunder har samme adgang til refusjon av behandling som i Norge.

Helfo (www.helfo.no) har utarbeidet en liste som omfatter alle tilstander som gir grunnlag for refusjon av tannbehandling. Nedenfor finner du oversikt over alle 15 tilstander.

Tannklinikken holder fast kontakt med Helfo. De tilpasser alle prosedyrer til kunder som omfattes av listen utarbeidet av Helfo, dette gjelder også spesialister som behandler tilstander som gir grunnlag for refusjon av tannbehandling.

Tannklinikken er en av de få klinikker som tilfredstiller refusjonskrav stilt av Helfo.

Per i dag har klinikken seks tannleger som har nødvendig erfaring og kompetase på sitt området og som dermed kan behandle norske pasienter slik at de kan få rett til refusjon om de tilfredstiller krav stilt av HELFO. Siden klinikken fyller også søknadsskjemaet, i tillegg til den medisinske dokumentasjonen, er hele søkeprosessen meget lett for deg.

Ut fra vår erfaring vet vi at mange Nordmenn som kommer til klinikken tilfredstiller som regel kravene. Både tannkjøttssykdommer, bruksisme, samt andre tilstander fra listen forekommer mye oftere enn de fleste tror. Tannklinikkikrakow treffer hver dag kunder som sliter med slike sykdommer, og som ikke var klare over dem før kosultasjonen i klinikken.

Tannklinikken i Kraków, i motsetning til de fleste konkurrenter, har godkjente tannleger som gjennom sin kunnskap og erfaring sikrer at alle vilkår og krav knyttet til dokumentasjon for Folketrygden er oppfylt. Fordelen i denne sammenheng er evne til å samarbeide med kunden, samt kjennskap til terminologi, men først og fremst klinikkens spesialisters 12 års praksis med slike tilfeller.

Listen med tilstander som gir grunnlag for refusjon fra Helfo tilgjengelig på www.helfo.no:

 • Sjelden medisinsk tillstand
 • Leppe-kjeve-ganspalte
 • Svulster i munhulen
 • Innfeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 • Periodontitt (tannkjøttsykdommer)
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittanomalier
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Hyposlivasjon
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmterialer
 • Tannskade ved gokjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg. (funksjonshemming, varig sykdom)
 • Helt eller delvis tanntap, og ute av stand til å bruke protese