IMG_4910_DONE

Tannrotbehandling

Rotfylling er den siste sjansen for å redde en tann fra å måtte trekkes ut, så det er veldig viktig å besøke tannlege så fort som mulig.

Forløpet i den endodontiske behandlingen kan deles opp i følgende faser: først åpner man tannen for å få tilgang til rotkanalen som deretter blir bearbeidet og utformet før den til slutt blir fylt helt til spissen.
Klinikkens høyt kvalifiserte medisinske personale som omfatter noen av de beste polske enododntistene, benytter mest avanserte tannlegeinstrumenter, fra kirurgisk mikroskop som garanterer presis og sparsomt arbeid på tannroten med opprettholdelse av størst mulig mengde av det verdifulle tannvevet, gjennom systemer for mekanisk bearbeiding av rotkanaler fra produsenten VDW (verdens beste med hensyn til innovasjon) – som gjør det mulig å bearbeide og nøyaktig rense kanalene, til et system av termiske, tredimensjonale fyllinger for tannrøtter.

Etter tannrotbehandlingen er det nødvendig å gjenoppbygge tannen så fort som mulig på grunn av en stor risiko for at den svekkede, tomme tannkronen blir brukket.

Hvis skaden på kronen er liten, er det nok å utføre konservativ gjenoppbygging ved hjelp av en kompositt fylling.

Men hvis tannen er ødelagt i en større grad, trenger man å restaurere tannen ved hjelp av protetiske teknikker, som oftest et krone-innlegg/overlegg (inlay/onlay) eller et krone-rot innlegg og en kroneprotese.
Bare tett og holdbar gjenoppbygging kan forhindre at rotkanalene infiseres på nytt eller at tannen blir ødelagt på grunn av mekaniske skader.

Riktig gjennomført behandling gir mulighet for å bevare egne tenner og gjenoppbygge tapt beinvev rundt tannrotspissen. Sunt bein er den beste barrieren som beskytter vårt hjerte-karsystem mot angrep av bakterier fra periodontale betennelseskilder.

Ifølge nyeste undersøkelser bidrar betennelser i ansiktsskjelettet til økt risiko for hjertesykdommer og autoimmune sykdommer.

Det første besøket (førstegangs åpning av tannen) tar som regel ca. 45 minutter.

Avhengig av hvor avansert betennelsen er og hvor vanskelig det er å åpne den tette tannroten, kan besøket vare fra 45 minutter til 2,5 timer. I mer kompliserte tilfeller som omfatter bl.a. brukne tannlegeinstrumenter i rotkanalen eller et gammelt rotfyllingsmateriale, kan det være nødvendig å komme to ganger der hvert besøk kan vare mellom 1,5 og 2,5 timer.

Det er verdt å understreke at en korrekt rotfylt tann alltid er en bedre løsning enn tannuttrekking og erstatning med et implantat, en tannbro eller en uttakbar protese. Derfor etterlever personalet i klinikken et prinsipp at uttrekking av tenner er det siste vi gjør bare når alle andre behandlingsalternativene har mislyktes.